روتور جوئنت طرح جانسون

Date of completion: روتور جوئنت طرح جانسون

Description:

روتوری جوینت طرح جانسون آمریکایی

  • مدل CF گاید و فلنج .

  • بدنه چدن داکتیل .

  • اسپول و موارد داخلی استیل 304 نگیر