نمونه محصولات

این واحد صنعتی با در دست داشتن انواع و اقسام روتورهای دنیا اعم از برکو – جانسون – مایر – فوجی – تاکیدا ورک – بوزولوک و طرحهای دیگر بزرگترین قطب روتورجوینت خاور میانه می باشد

 


01


02


03


04


05


06


07


08


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


01


02


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


12


11


10


15


14


13


18


17


16


21


20


19


24


23


22


27


26


25


30


29


28


33


32


31


36


35


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


05


04


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


08


07


06


03


02


01


06


05


04


09


08


07